Field Hockey v. Muhlenberg - 10/7/11 (Photos by Mike Drake '12)